Ispiši ovu stranicu

Organizacija ekološkog mehanizma i vođenje propisane dokumentacije

Utorak, 04 Lipanj 2013 02:00

Utvrđivanje kategorija otpada u skladu s Katalogom otpada prema djelatnosti.

Izrada očevidnika o nastanku i tijeku otpada : ONTO, ONTOU, ONTOBA, ONTOG.

Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima opasnog otpada: Obrazac DFKSO.

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada: Obrazac PGO-PO.

Popunjavanje Pratećih listova za opasni ili neopasni otpad.

Izrada internih uputa za razvrstavanje otpada i unutarnji nadzor nad izvođenjem aktivnosti zaštite okoliša.

Evidencija zakonskih obveza.

Organizacija izrade Analize otpada i/ili otpadnih voda od strane ovlaštenih laboratorija.

Savjetovanje pri organizaciji privremenog skladištenje otpada (privremeno skladište, označavanje spremnika…).

Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada.

Suradnja s nadležnim institucijama, Ministarstvima, skupljačima, obrađivačima otpada…

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 06 Lipanj 2013 22:53