Nepokretni izvori onečišćavanja okoliša

Organiziranje mjerenja emisija plinova iz nepokretnih izvora onečišćavanja okoliša.