Ostale usluge

Tuesday, 04 June 2013 18:32

Praćenje hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša te savjetovanje o njihovom provođenju.

Savjetovanje korisnika i njegovih rukovodećih osoba o provedbi i unapređivanju aktivnosti zaštite okoliša.

Edukacija o zakonskoj regulativi i obvezama proizvođača/posjednika otpada iz područja zaštite okoliša/gospodarenja otpadom - pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima).

Savjetovanje u rješavanju eventualnih primjedbi upućenih od strane inspekcije zaštite okoliša, sanitarne inspekcije, te zastupanje pri inspekcijskom nadzoru.

Ostale usluge iz područja zaštite okoliša, prema potrebama korisnika.

Last modified on Thursday, 06 June 2013 22:02
Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit