Usluge

Eko Inspekt d.o.o. Vam pruža slijedeće usluge:

Znate li koji je Vaš otpad i koje su Vaše obveze po pitanju otpada?

Na prvu ruku svi pomisle al ja nemam otpada tek nakon malo dužeg razmišljanja uvidi se da u svakoj djelatnosti, neovisno jel riječ o uslužnoj ili proizvodnoj postoji otpad s kojim je potrebno gospodariti u smislu Zakona RH. Ukoliko niste sigurni koje su Vaše obaveze ili niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Saturday, 01 June 2013 02:00

Znate li što je ROO i kad je Vaša obaveza prijave u ROO?

ROO je registar u kojem svi onečišćivači ovisno o količini otpada i/ili ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo imaju obvezu prijave i podnošenja godišnjeg izvještaja do 01.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Imate li pitanja u vezi obaveza s dostavljanjem podataka u ROO javite nam se.

Upotreba opasnih kemikalija

Tuesday, 04 June 2013 02:00

Imate li doticaja s opasnim kemikalijama i koje su tu opasne kemikalije? Što je HOS ili VOC? Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa opasnih kemikalija koje su označene kao vrlo otrovne T+, otrovne T, štetne Xn, nagrizajuće C i nadražujuće Xi kemikalije te pravne osobe koje rabe iste opasne kemikalije te fizičke osobe koje rabe opasne kemikalije pri obavljanju djelatnosti ili obavljaju promet opasnih kemikalija na malo obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama. Određene boje, lakovi i organska otapala sadrže HOS – hlapljivi organski spojevi ili VOC – Volatile organic compound koje ukoliko koristite obvezni ste voditi očevidnike o emisijama HOS-a te dostavljati izvješća u skladu s zakonskom regulativom do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko se susrećete s opasnim kemikalijama ili hlapljivim organskim spojevima i niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Imate li kotao u svojoj uslužnoj ili proizvodnoj djelatnosti koji je veće toplinske snage od 100kW i/ili ispust iz lakirnice, sačmare…? Sve pravne ili fizičke osobe koje u svojoj djelatnosti koriste kotao bilo za grijanje i sanitarnu vodu (kotlovi i termogeni) ili za tehnološke procese (cementare, tiskare, lakirnice) su obvezni vršiti mjerenja onečišćujućih tvari kod ovlaštenih i akreditiranih tvrtki za mjerenje emisija.

Ostale usluge

Tuesday, 04 June 2013 18:32

Trebate savjet, edukaciju ili pomoć pri inspekcijskom nadzoru?

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit