Usluge

EkoInspekt d.o.o. Vam pruža slijedeće usluge:

Elaborat gospodarenja otpadom

gospodarenje otpadom mala

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 i Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/2014 nudimo Vam uslugu izrade Elaborata gospodarenja otpadom.

Opširnije...
 

Organizacija ekološkog mehanizma i vođenje propisane dokumentacije

Znate li koji je Vaš otpad i koje su Vaše obveze po pitanju otpada?

Na prvu ruku svi pomisle al ja nemam otpada tek nakon malo dužeg razmišljanja uvidi se da u svakoj djelatnosti, neovisno jel riječ o uslužnoj ili proizvodnoj postoji otpad s kojim je potrebno gospodariti u smislu Zakona RH. Ukoliko niste sigurni koje su Vaše obaveze ili niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Opširnije...
 

Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Znate li što je ROO i kad je Vaša obaveza prijave u ROO?

ROO je registar u kojem svi onečišćivači ovisno o količini otpada i/ili ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo imaju obvezu prijave i podnošenja godišnjeg izvještaja do 01.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Imate li pitanja u vezi obaveza s dostavljanjem podataka u ROO javite nam se.

Opširnije...
 

Upotreba opasnih kemikalija

Imate li doticaja s opasnim kemikalijama i koje su tu opasne kemikalije?

Što je HOS ili VOC?

Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza ili unosa opasnih kemikalija na teritorij RH koje su označene kao vrlo otrovne T+, otrovne T, štetne Xn, nagrizajuće C i nadražujuće Xi kemikalije obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama.

Određene boje, lakovi i organska otapala sadrže HOS – hlapljivi organski spojevi ili VOC – Volatile organic compound koje ukoliko koristite obvezni ste voditi očevidnike o emisijama HOS-a te dostavljati izvješća u skladu s zakonskom regulativom do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko se susrećete s opasnim kemikalijama ili hlapljivim organskim spojevima i niste sigurni da to što radite je u skladu s Zakonom, javite nam se.

Opširnije...
 

Nepokretni izvori onečišćavanja okoliša

Imate li kotao u svojoj uslužnoj ili proizvodnoj djelatnosti koji je veće toplinske snage od 100kW i/ili ispust iz lakirnice, sačmare…?

Sve pravne ili fizičke osobe koje u svojoj djelatnosti koriste kotao bilo za grijanje i sanitarnu vodu (kotlovi i termogeni) ili za tehnološke procese (cementare, tiskare, lakirnice) su obvezni vršiti mjerenja onečišćujućih tvari kod ovlaštenih i akreditiranih tvrtki za mjerenje emisija.

Opširnije...
 

Stranica 1 od 2

Kod nas nema OKOLIŠanja!

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit