Ostale usluge

Praćenje hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša te savjetovanje o njihovom provođenju.

Savjetovanje korisnika i njegovih rukovodećih osoba o provedbi i unapređivanju aktivnosti zaštite okoliša.

Edukacija o zakonskoj regulativi i obvezama proizvođača/posjednika otpada iz područja zaštite okoliša/gospodarenja otpadom - pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima).

Savjetovanje u rješavanju eventualnih primjedbi upućenih od strane inspekcije zaštite okoliša, sanitarne inspekcije, te zastupanje pri inspekcijskom nadzoru.

Ostale usluge iz područja zaštite okoliša, prema potrebama korisnika.

Izrada vodopravnih akata. Pravilnik o radu, održavanju i kontroli ispravnosti sustava interne odvodnje otpadnih voda, Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada, Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Ostale usluge iz područja zaštite okoliša, prema potrebama korisnika.

Izrada poslovnih planova.

Kod nas nema OKOLIŠanja!

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit