Upotreba opasnih kemikalija

Vođenje očevidnika o organskim otapalima

Vođenje očevidnika o proizvodima koji sadrže organska otapala

Izrada godišnje bilance organskih otapala

Prijava u Registar postrojenja u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Obrazac REGVOC

Izrada godišnjeg izvještaja o emisijama hlapivih organskih spojeva: Obrazac EHOS

Očevidnici o opasnim kemikalijama – Obrasci 1. i 2.

Zbirni očevidnici o opasnim kemikalijama: Obrazac 3.

Kod nas nema OKOLIŠanja!

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit