Tko je dužan voditi očevidnike o kemikalijama?

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013

Novim Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013 prestao je važiti stari Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 113/2006.

Prema novom Pravilniku sve pravne i fizičke osobe koja obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza, odnosno unosa kemikalija na teritorij RH, obvezne su i dalje voditi očevidnike o tim kemikalijama, dok pravne i fizičke osobe koje se koristile opasne kemikalije, obavljale promet na malo ili na veliko više nemaju tu obavezu.

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit