Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013

Sredinom srpnja 2013 godine je stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom te su prestali važiti Zakon o otpadu NN 178/04.,111/06.,60/08 i 87/09 i Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom NN 69/06., 17/07 i 39/09, osim odredbe čl.11 koja i dalje ostaje na snazi do dana stupanja na snagu uredbe iz članka 118.stavka 4. novog Zakona.

Neke od novina su uvođenje povjerenika za otpad, proširuje se lista posebnih kategorija otpada te se uvodi Registar gospodarenja posebnim kategorijama, Nusproizvod i upis istog u Očevidnik nusproizvoda, promjene u prekograničnom prometu…

Zakon o održivom gospodarenju otpadom pogledajte ovdje.

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit