Zbrinjavanje lampiona

Otpadni nadgrobni lampioni sastoje od 52,27 % parafina, 40,47 % polimera, 4,25 % metala (poklopci) i 2,34 % baterija. Parafin po katalogu otpada spada u opasni otpad i s ključnim brojem 20 01 26*, jednako kao i baterije. Na žalost, lampioni s brodskog Gradskog groblja ne idu na daljnju oporabu, nego završavalju na gradskom odlagalištu Vijuš.